สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านปงแพ่ง

Pongpang school

บุคลากรโทรศัพท์ :
อีเมล :

-


นางสาวปริศนา กันกา

ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงแพ่ง
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นางสาวสุวพัชร์ เทพสุทะ

ครูชำนาญการ
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นางสาวหทัยรัตน์ ตาธิมา

ครู
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

น.ส.กษิรา สุวรรณชาติ

ครู
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นางสาวนัทธ์หทัย จันทร์ทิพย์

ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นางสาวจารวี จำปัน

ครู
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นางสาวณัฐกาล คำบุรี

ครู
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นายณรงค์ฤทธิ์ ยศแก่น

ครู
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นายอภิสิทธิ์ กันทะคราม

นักการภารโรง
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นางสาวอิสรา หวานแหลม

ครู
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นายเฉลิมเกียรติ ก้อนแหวน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นายกิตติพงษ์ ถาน้อย

ครู
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -


โรงเรียนบ้านปงแพ่ง

  • Pongpang school
    68 หมู่ 2 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
    โทรศัพท์:
    E-MAIL:
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านปงแพ่ง