สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านปงแพ่ง

Pongpang schoolโรงเรียนบ้านปงแพ่งได้ดำเนินกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่กิจกรรม : 2022-01-20

วันที่ 20 มกราคม 2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่งได้ดำเนินกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านปงแพ่ง


แกลอรี่


โรงเรียนบ้านปงแพ่ง

  • Pongpang school
    68 หมู่ 2 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
    โทรศัพท์:
    E-MAIL:
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านปงแพ่ง