สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านปงแพ่ง

Pongpang schoolงดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-site) เป็นการชั่วคราว และปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เป็นรูปแบบ On-hand

วันที่กิจกรรม : 2021-12-05

โรงเรียนบ้านปงแพ่ง

  • Pongpang school
    68 หมู่ 2 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
    โทรศัพท์:
    E-MAIL:
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านปงแพ่ง