สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านปงแพ่ง

Pongpang schoolโรงเรียนบ้านปงแพ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลาง สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) ปีงบประมาณ 2565

วันที่กิจกรรม : 2021-11-01

โรงเรียนบ้านปงแพ่ง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง แต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลาง สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) ปีงบประมาณ 2565
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านปงแพ่ง

  • Pongpang school
    68 หมู่ 2 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
    โทรศัพท์:
    E-MAIL:
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านปงแพ่ง