สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านปงแพ่ง

Pongpang schoolนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง

วันที่กิจกรรม : 2021-11-09

               นางนารีรัตน์  วงศ์คำลือ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 ได้มานิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนบ้านปงแพ่ง โดยมีนางสาวปริศนา  กันกา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงแพ่ง พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ


แกลอรี่


โรงเรียนบ้านปงแพ่ง

  • Pongpang school
    68 หมู่ 2 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
    โทรศัพท์:
    E-MAIL:
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านปงแพ่ง