สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านปงแพ่ง

Pongpang schoolเผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง รายงานโครงการประกันคุณภาพภายในโดยใช้กิจกรรม “STEM” โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ปีการศึกษา 2563

วันที่กิจกรรม : 2021-09-21

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อเรื่อง           รายงานโครงการประกันคุณภาพภายในโดยใช้กิจกรรม “STEM"โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ปีการศึกษา 2563
ผู้รายงาน        นายประนอม  ไทยกรรณ์


แกลอรี่


โรงเรียนบ้านปงแพ่ง

  • Pongpang school
    68 หมู่ 2 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
    โทรศัพท์:
    E-MAIL:
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านปงแพ่ง