สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านปงแพ่ง

Pongpang schoolโรงเรียนบ้านปงแพ่ง นำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บ้านแม่ต๋ำ และเข้าชมฟาร์มตัวอย่าง

วันที่กิจกรรม : 2022-01-27

วันที่ 27 มกราคม 2565 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง นำนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บ้านแม่ต๋ำ และเข้าชมฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านแม่ต๋ำ เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการประกอบอาชีพในระหว่างเรียน และเมื่อจบการศึกษา สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ในการนี้โรงเรียนบ้านปงแพ่งขอขอบคุณวิทยากรที่ให้ความรู้แก่นักเรียนและครูที่เข้าชมเข้าชมฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านแม่ต๋ำ


แกลอรี่


โรงเรียนบ้านปงแพ่ง

  • Pongpang school
    68 หมู่ 2 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
    โทรศัพท์:
    E-MAIL:
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านปงแพ่ง