สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านปงแพ่ง

Pongpang schoolโรงเรียนบ้านปงแพ่ง ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านดนตรีสากล

วันที่กิจกรรม : 2022-01-22

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565
โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านดนตรีสากล สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ที่มีความสนใจ
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษคุณครูธานี ศรีชัยตัน ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1)ช่วยฝึกสอน


แกลอรี่


โรงเรียนบ้านปงแพ่ง

  • Pongpang school
    68 หมู่ 2 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
    โทรศัพท์:
    E-MAIL:
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านปงแพ่ง