สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านปงแพ่ง

Pongpang schoolข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ หัวข้อ
2022-05-19 ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
2022-05-17 สพป.ลำปาง เขต 2 นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
2022-03-04 ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) สนามสอบโรงเรียนบ้านปงแพ่ง
2022-01-27 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง นำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บ้านแม่ต๋ำ และเข้าชมฟาร์มตัวอย่าง
2022-01-22 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านดนตรีสากล
2022-01-20 โรงเรียนบ้านปงแพ่งได้ดำเนินกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564
2021-12-14 ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลำปาง เขต 2 ตรวจสอบและให้คำแนะนำ
2021-11-09 นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง
2021-09-21 เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง รายงานโครงการประกันคุณภาพภายในโดยใช้กิจกรรม “STEM” โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านปงแพ่ง

  • Pongpang school
    68 หมู่ 2 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
    โทรศัพท์:
    E-MAIL:
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านปงแพ่ง